2021-10-22

Antalet medlemmar i a-kassan har minskat 2021

Under perioden januari till och med september har antalet medlemmar i a-kassan minskat med knappt 10 900 personer.

Under 2020 anslöt sig fler än någonsin tidigare när antalet medlemmar ökade med 270 000. Drygt 3,9 miljoner svenskar är medlemmar i a-kassan, vilket motsvarar 7 av 10 i arbetskraften.

Totalt sett har antalet medlemmar i a-kassorna minskat med 10 878 personer under de tre första kvartalen 2021. Minskningen har skett under sex av de nio månaderna. I procent räknat är tillbakagången endast 0,3 procent – en utveckling som ändå skiljer sig från den historiskt stora medlemstillväxten under 2020, som var en ökning om 7,3 procent.

Förra årets medlemstillväxt kan till stora delar förklaras av utvecklingen på arbetsmarknaden och de tillfälliga regler som infördes i samband med coronapandemins utbrott. Bland annat höjdes ersättningstaket, karensdagarna slopades och det blev mer förmånligt att bli medlem genom att endast tre månaders medlemskap kunde vara tillräckligt för att vara berättigad till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av tidigare lön.

Efter många år med en stark arbetsmarknad för många blev corona en brutal påminnelse om bland annat vikten av att ha sin inkomst försäkrad i en a-kassa. När det nu vänder på en del marknader kan det kännas mindre riskfyllt och vissa upplever att det inte längre är lika viktigt med medlemskap i en a-kassa. Samtidigt gäller samma princip med arbetslöshetsförsäkringen som med andra försäkringar – det bästa är att teckna försäkringen och skydda sin inkomst innan olyckan är framme och man blir arbetslös.

- Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor.

Minskningen gäller merparten av landets a-kassor. Av 25 a-kassor ökar dock antalet medlemmar i sex stycken: Akademikernas, Byggnads, Fastighets, Sveriges arbetares, Transports och Visions a-kassa.

Medlemsutveckling a-kassorna
December 2020 – september 2021

A-kassa Dec 20 Sep 21 +/- %
Akademikernas 750 479 753 731 +3 252 +0,43
Alfa-kassan 155 240 154 190 -1 050 -0,68
Byggnads 129 931 131 520 +1 589 +1,22
Elektrikernas 30 619 30 588 -31 -0,10
Fastighets 47 207 47 385 +178 +0,38
Finans- och försäkrings 50 787 49 890 -897 -1,15
GS 47 411 46 424 -987 -2,08
Hamnarbetarnas 1 252 1 209 -43 -3,43
Handelsanställdas 188 872 188 540 -332 -0,18
Hotell- och Restauranganställdas 93 538 89 888 -3 650 -3,90
IF Metalls 274 845 274 174 -671 -0,24
Journalisternas 10 561 10 307 -254 -2,41
Kommunalarbetarnas 608 914 608 535 -379 -0,06
Ledarnas 81 990 80 516 -1 474 -1,80
Livsmedelsarbetarnas 30 466 30 119 -347 -1,14
Lärarnas 155 499 155 424 -75 -0,05
Pappers 13 474 13 062 -412 -3,06
Sekos 80 004 79 153 -851 -1,06
Småföretagarnas (SMÅA) 113 075 109 432 -3 643 -3,22
STs 78 227 77 347 -880 -1,12
Sveriges Arbetares 6 915 7 246 +331 +4,79
Säljarnas 8 134 7 982 -152 -1,87
Transports 97 555 97 781 +226 +0,23
Unionens 721 001 720 433 -568 -0,08
Visions 147 208 147 450 +242 +0,16

 

För mer information, kontakta gärna: 

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.