Det här är Sveriges a-kassor

  • A-kassornas service- och intresseorganisation
  • IT-utveckling, utbildning och opinionsbildning
  • 24 a-kassor med 3,9 miljoner medlemmar

Hitta din a-kassa

Det finns 24 a-kassor i Sverige. Här får du förslag vilka av dem du kan söka medlemskap hos.

Vilken a-kassa ska jag gå med i?

Kontakta a-kassan som passar ditt yrke, din bransch eller din utbildning bäst. Alla a-kassor följer samma regler och du får ersättning på samma villkor oavsett vilken du tillhör.

Vad kostar det att vara medlem i en a-kassa?

Ett medlemskap kostar ungefär 150 kronor i månaden, beroende på vilken a-kassa du är med i.

Hur mycket ersättning får jag från a-kassan?

Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön. Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Frågor och svar