Personuppgifter och dataskydd

Sveriges a-kassor värnar om personlig integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar.

Nedan beskrivs hur vi inom Sveriges a-kassor arbetar med dataskydd samt vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

En stor del av vår personuppgiftsbehandling sker i egenskap av att vi är ett så kallat personuppgiftsbiträde åt våra uppdragsgivare, a-kassorna.

Det innebär att ett registerutdrag från oss, enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen, inte kommer att visa personuppgifter som behandlas med anledning av exempelvis medlemskap i en enskild a-kassa. För att ta del av dessa uppgifter ska du i stället vända dig direkt till den berörda a-kassan.

Generellt kan Sveriges a-kassor ha uppgifter om dig till exempel om du sökt jobb hos oss, varit anställd hos oss eller varit kontakt med oss på något annat sätt, exempelvis via e-post.

Vi behandlar även personuppgifter för våra anställda samt personuppgifter som förekommer på den här webbplatsen samt för prenumeranter av vårt nyhetsbrev.

För denna personuppgiftsbehandling är Sveriges a-kassor personuppgiftsansvarig. Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig dataskyddsreglering i all vår personuppgiftsbehandling.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Sveriges a-kassor behandlar oftast personuppgifter i vår verksamhet med stöd av en rättslig förpliktelse, intresseavvägning, avtal eller samtycke.

Vi arbetar med hög säkerhet i all vår personuppgiftsbehandling och vi vidtar såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten behandling.

Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och du har alltid rätt att begära ett så kallat registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig. Information kan lämnas bland annat om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål, lagringsperiod, vilka som fått del av uppgifterna och om varifrån informationen har samlats in.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller för att tillvarata dina rättigheter.

Nina Okada är Sveriges a-kassors dataskyddsombud.