Organisation

Styrelse

  • Harald Petersson, kassaföreståndare Unionens a-kassa, ordförande
  • Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa, vice ordförande
  • Susanne Andersson, ordförande Ledarnas a-kassa
  • Alexander Augst, biträdande kassaföreståndare, försäkrings- och IT-chef Byggnads a-kassa respektive A-kassan för service och kommunikation
  • Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet
  • Lars Hildingsson, ordförande Byggnads a-kassa samt andre förbundsordförande Svenska Byggnadsarbetareförbundet
  • Helena Lundgren, ordförande Småföretagarnas a-kassa
  • Kim Sandberg, kassaföreståndare Handelsanställdas a-kassa
  • Tomas With, vice förbundsordförande IF Metall

I styrelsens arbetsutskott ingår Harald Petersson, Katarina Bengtson Ekström och Alexander Augst.

Kansli

Vårt kansli består av fyra avdelningar – IT, juridik, kommunikation och verksamhetsstöd. Tomas Eriksson är kanslichef.