2023-01-19

27 procent färre fick ersättning från en a-kassa 2022

Trots oroligare tider ligger antalet personer med ersättning från a-kassan på låga nivåer.

Under 2022 fick drygt 227 000 personer ersättning från en a-kassa, vilket är en minskning på hela 27 procent jämfört med 2021. Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

- Det är positivt att se att arbetsmarknaden fortsatt varit stark under förra året trots oro i omvärlden, inflation och energikris. Samtidigt väntas arbetslösheten öka i år och därför är det klokt att se till att vara medlem i en a-kassa. Det är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under 2022 fick 227 663 personer ersättning från a-kassan, medan motsvarande siffra för 2021 var 312 618 personer, en minskning med 27 procent. Den positiva trenden höll i sig under hela förra året, med sjunkande siffror för varje kvartal i riket som helhet. Men under det fjärde kvartalet avtog takten i minskningen av antalet personer med ersättning från a-kassan.

- Avmattningen under fjärde kvartalet är en signal om att ett kärvare läge på arbetsmarknaden sannolikt väntar under 2023. I det perspektivet är det positivt att en majoritet, sju av tio svenskar, i dag är medlemmar i en a-kassa men givetvis borde fler se över sitt skydd, säger Tomas Eriksson.

Störst minskning av antalet personer som får ersättning från a-kassan ser vi på Gotland med en minskning på 37 procent jämfört med föregående år. Skåne, som har haft den mest blygsamma minskningen, kan ändå redovisa 20 procent färre personer med utbetalning från a-kassan vid en årsjämförelse.

Antal personer som fått ersättning från a-kassan per län 2022 och 2021

Län 2021 2022 Minskning i procent
Blekinge 4 532 3 436 24%
Dalarna 7 739 5 709 26%
Gotland 1 621 1 028 37%
Gävleborg 9 648 7 437 23%
Halland 9 091 6 571 28%
Jämtland 3 805 2 569 32%
Jönköpings län 8 424 6 278 25%
Kalmar län 6 283 4 566 27%
Kronoberg 4 751 3 548 25%
Norrbotten 6 752 4 507 33%
Skåne 48 495 38 777 20%
Stockholms län 81 945 58 153 29%
Södermanland 8 840 6 864 22%
Uppsala län 10 431 7 468 28%
Värmland 8 679 5 952 31%
Västerbotten 6 374 4 062 36%
Västernorrland 7 622 5 646 26%
Västmanland 8 434 6 239 26%
Västra Götaland 52 595 36 215 31%
Örebro län 9 339 6 749 28%
Östergötland 12 366 9 262 25%
Riket 312 618 227 663 27%

 

Källa: IAF

Mer läsning

Läs hela pressmeddelandet här