2022-02-16

33 procent färre fick ersättning från a-kassan under 2021

Antalet personer med ersättning från a-kassan sjönk även under det sista kvartalet 2021. Jämfört med det fjärde kvartalet 2020 var minskningen hela 33 procent.

Det visar statistik som har sammanställts av Sveriges a-kassor.

A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. De senaste årens svängningar på arbetsmarknaden har visat på betydelsen av att vara medlem i en a-kassa och försäkra sin lön. Det bör man ha i åtanke nu när arbetslösheten sjunker och antalet personer som får ersättning från a-kassan minskar.

 - Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor

Den positiva trenden höll i sig under hela 2021, med sjunkande siffror för varje kvartal för riket som helhet.

Akademiker är en grupp som under coronapandemin inte har drabbats av ökad arbetslöshet i lika hög utsträckning som många andra grupper på arbetsmarknaden. Under 2021 är också minskningstakten av antalet personer som får ersättning från Akademikernas a-kassa hög.

I början av pandemin ökade arbetslösheten bland akademiker kraftigt. Vissa av våra yrken drabbades inte alls, bland annat officerare, lärare och sjuksköterskor, medan exempelvis arkitekter och kulturarbetare hade det tuffare. Och även om alla grupper inte är tillbaka på samma låga nivåer som före pandemin minskar antalet arbetslösa snabbt. Nu är långtidsarbetslösheten våra medlemmars största problem, människor som inte får vara med och bidra med sin kompetens.

- Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa

Störst minskning av antalet personer som får ersättning från a-kassan ser vi i Västerbotten med en minskning på 41 procent jämfört med föregående år. Västernorrlands län, som har haft den mest blygsamma minskningen, kan ändå redovisa 22 procent färre personer med utbetalning från a-kassan under den redovisade perioden.

Antal personer som fått ersättning från a-kassan per län 2021

Län Q4 2020 Q4 2021 Minskning
Västerbotten 4 016 2 350  -41%
Gotland 2 676 604  -40%
Blekinge 3 011 1 884 -37%
Västra Götaland 35 316 22 139 -37%
Västmanland 5 659 3 559 -37%
Jämtland 2 454 1 573 -36%
Jönköping 5 544 3 627 -35%
Kalmar 4 168 2 730 -35%
Värmland 5 683 3 709 -35%
Örebro 6 234 4 039 -35%
Norrbotten 4 276 2 788 -35%
Kronoberg 3 186 2 108 -34%
Halland 6 063 4 012 -34%
Stockholm 54 940 36 656 -33%
Östergötland 8 085 5 392 -33%
Riket 207 185 139 095 -33%
Uppsala 6 677 4 578 -31%
Södermanland 5 754 3 951 -31%
Dalarna 4 927 3 378 -31%
Skåne 31 025 22 833 -26%
Gävleborg 5 852 4 360 -25%
Västernorrland 4 540 3 519 -22%

 

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 

För mer information, kontakta gärna: 

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86

____________________________________________________________________________________________

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

______________________________________________________________________________________________