2019-06-10

74 000 färre fick ersättning från a-kassan

Under förra året fick 223 873 personer i Sverige ersättning från a-kassan, vilket motsvarar 2,2 procent av befolkningen.

Det är 73 849 personer färre än för fem år sedan, visar en ny sammanställning som vi har gjort.

- Hela sju av tio svenskar väljer i dag att vara medlemmar i a-kassan. Men det finns mer kvar att göra för att ännu fler ska få tillgång till den trygghet som a-kassan erbjuder, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor.

Sammanställningen från Sveriges a-kassor visar att antalet personer som fått arbetslöshetsersättning minskat med 73 849 personer jämfört med för fem år sedan. I Sverige fick 223 873 personer ersättning under 2018, vilket motsvarar 2,2 procent av befolkningen. Under 2013 fick 297 722 personer ersättning från a-kassan.

Sveriges a-kassor har också rangordnat alla kommuner utifrån andelen som fått ersättning under förra året. Högst andel finner vi i Haparanda med 5,2 procent och lägst andel återfinns i Kinda, Mullsjö och Nykvarn med 0,8 procent.

– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson.

Om statistiken

Sveriges a-kassor har för första gången genomfört en sammanställning av antalet personer som fått ersättning från a-kassan och rangordnat Sveriges kommuner efter andel av befolkningen som tagit emot ersättning. Sammanställningen bygger på statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas finns uppgifter som kommer från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det är första gången som Sveriges a-kassor gör en sådan här jämförelse mellan Sveriges kommuner.

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se