2020-03-16

A-kassorna samverkar kring coronaviruset

Sveriges 25 a-kassor intensifierar nu sitt samarbete för att så långt som möjligt minimera eventuella effekter av det nya coronaviruset.

Om arbetslösheten stiger snabbt samtidigt med en ökad frånvaro bland a-kassornas handläggare kan det innebära en stor påfrestning för systemet.

Det viktigaste nu är att a-kassorna hjälps åt om många medarbetare blir sjuka samtidigt som arbetsbördan ökar till följd av stigande arbetslöshet. Vi har därför en tät dialog och ett aktivt riskarbete med såväl de 25 a-kassorna som med berörda myndigheter och leverantörer, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Att verksamheten bedrivs på 25 olika a-kassor är i sig ett sätt att minska risken för allvarligare störningar. Vissa a-kassor har dessutom lokala kontor runtom i landet, vilket också det bidrar till att sprida riskbilden.

– Ansökningssystemet är redan digitaliserat och med hjälp av modern teknik finns dessutom goda förutsättningar att arbeta hemifrån för de flesta, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Sveriges 25 a-kassor betalar varje månad ut ersättning till över 100 000 personer som är arbetslösa. Baserat på de senaste 12 månaderna är det i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per månad som betalas ut. Förutom att ersättningen är oerhört viktig för varje arbetslös person så är den även skattepliktig och genererar cirka 400 miljoner kronor i intäkter för staten varje månad.

– A-kassan är väldigt viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer. Därför är det bra att sju av tio är redan medlemmar och försäkrar sin lön, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se