2022-12-03

A-kassornas system stängs för tillfället ned

På grund av en säkerhetsrelaterad incident har alla a-kassors system tillfälligt stängts ned i förebyggande syfte. Det innebär att medlemmar kan ha svårt att just nu över huvud taget nå sin a-kassa.

Mer läsning

Läs hela pressmeddelandet