2019-07-04

Allt fler slår i a-kassetaket – knappt tre av tio får ut 80 procent av tidigare inkomst

Vår senaste mätning visar att endast 27 procent av ersättningstagarna som jobbat heltid får ut 80 procent av tidigare inkomst från a-kassan.

- Andelen ersättningstagare som får 80 procent av tidigare inkomst från a-kassan har legat relativt stilla sedan politikerna höjde ersättningstaket 2015. Men nu ser vi att andelen sjunker med flera procentenheter, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert och kanslichef på Sveriges a-kassor.

Samtidigt visar förra årets medlemsundersökning att nästan varannan måste låna pengar för att klara sig under arbetslösheten, trots att de får ersättning från a-kassan.

– Det är bekymmersamt att en majoritet av ersättningstagarna är underförsäkrade. Även om det finns inkomstförsäkringar och tillägg till ersättningen via kollektivavtalade omställningsavtal så uppgav endast var femte ersättningstagare i vår senaste medlemsundersökning att de fått sådan ersättningsutfyllnad, säger Tomas Eriksson.

Om mätningen

Vi följer upp hur stor del av a-kassornas ersättningstagare som får 80 procent av sin tidigare inkomst två gånger per år – vecka 6 och vecka 35. Uppgifterna är hämtade från IAF:s databas Astat.

Läs rapporten

Kompensationsgrad vecka 6, 2019

För frågor kontakta

Tomas Eriksson
Arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se