2022-01-19

Antalet medlemmar i a-kassan minskar för första gången sedan 2007

Under 2021 har antalet medlemmar i a-kassan minskat med knappt 15 000 personer.

Under det första året med coronapandemin 2020, när fler än någonsin tidigare anslöt sig, ökade antalet medlemmar med 270 000. Drygt 3,9 miljoner svenskar är medlemmar i a-kassan, vilket motsvarar 7 av 10 i arbetskraften.

Den totala minskningen av antalet medlemmar under 2021 är 14 958 personer. Den procentuella tillbakagången är endast 0,4 procent – en utveckling som ändå skiljer sig från den kraftiga medlemstillväxten under 2020 då en ökning om 7,3 procent noterades. Den ökningen förklaras till stor del av utvecklingen på arbetsmarknaden och de tillfälliga regler som infördes i samband med coronapandemins utbrott – bland annat höjt ersättningstak, slopade karensdagar och att endast tre månaders medlemskap räckte för att berättiga till den inkomstbaserad ersättningen.

Sju a-kassor ökar. Nedgången i medlemsantal gäller majoriteten av landets a-kassor. Av 24 a-kassor ökar dock antalet medlemmar i sju: Akademikernas, Byggnads, Elektrikernas, IF Metalls, Sveriges arbetares, Transports och Visions a-kassa.

2021 är första året sedan 2007 som antalet medlemmar i a-kassorna minskar. En gemensam faktor för minskningen 2007 och den stora ökningen 2020 är att medlemsantalet påverkas påtagligt när det sker stora förändringar i regelverket.

Efter ett extremt 2020 är en viss tillbakagång under 2021 inte så förvånande. Det är till exempel inte samma tryck att bli medlem i en a-kassa med den positivare utvecklingen av arbetsmarknaden vi sett. Oavsett den utvecklingen gäller dock samma med a-kassan som för andra försäkringar – att skydda sig innan olyckan är framme och man drabbas av arbetslöshet.

- Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor

A-kassa i utsatt bransch minskar. En a-kassa med kraftiga svängningar i medlemsantalet är Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa.

Under 2020 ökade vi i medlemstal med cirka 20 000 medlemmar, nästan 27 procent. Under 2021 har vi minskat med knappt 5 procent. De som lämnar sitt medlemskap byter i stor utsträckning till andra branscher och väljer en annan a-kassa med specialistkunskap om den nya branschen.

- Karin Pettersson, kassaföreståndare i Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Inom hotell- och restaurangbranschen finns det fortfarande många osäkerhetsfaktorer. Vi följer utvecklingen på arbetsmarknaden noga utifrån nya restriktioner och riktlinjer på grund av covid-19. Det är viktigt att nya arbetstagare i vår bransch går med i a-kassan.

- Karin Pettersson, kassaföreståndare i Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

Medlemsutveckling a-kassorna
Januari – december 2021

A-kassa Dec 20 Dec 21 +/- %
Akademikernas 750 479 754 286 +3 252 +0,51
Alfa-kassan 155 240 153 518 -1 722 -1,11
Byggnads 129 931 131 231 +1 300 +1,00
Elektrikernas 30 619 30 660 +41 +0,13
Fastighets 47 207 46 875 -332 -0,70
Finans- och försäkrings 50 787 49 710 -1 077 -2,12
GS 47 411 46 300 -1 111 -2,34
Hamnarbetarnas 1 252*
Handelsanställdas 188 872 188 416 -456 -0,24
Hotell- och Restauranganställdas 93 538 89 184 -4 354 -4,65
IF Metalls 274 845 275 086 +241 +0,09
Journalisternas 10 561 10 236 -325 -3,08
Kommunalarbetarnas 608 914 608 603 -311 -0,05
Ledarnas 81 990 80 112 -1 878 -2.29
Livsmedelsarbetarnas 30 466 29 945 -521 -1,71
Lärarnas 155 499 155 119 -380 -0,24
Pappers 13 474 12 946 -528 -3,92
Sekos 80 004 78 855 -1 149 -1,44
Småföretagarnas (SMÅA) 113 075 108 141 -4 934 -4,36
STs 78 227 77 129 -1 098 -1,40
Sveriges Arbetares 6 915 8 516** +1 601 +23,15
Säljarnas 8 134 7 935 -199 -2,44
Transports 97 555 97 903 +348 +0,36
Unionens 721 001 720 165 -836 -0,12
Visions 147 208 147 375 +167 +0,11

*Hamnarbetarnas a-kassa har i november 2021 fusionerats med Sveriges Arbetares a-kassa.
**I Sveriges Arbetares a-kassa ingår från och med november 2021 medlemmarna från
Hamnarbetarnas a-kassa.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.