2022-12-05

Cybersäkerhetsincidenten – detta har hänt

Vi sammanfattar de senaste dagarnas händelser och publicerar datum för planerade utbetalningar den närmaste veckan.

Fredagen den 2 december stängdes a-kassornas samtliga system ned efter att en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident upptäckts. Under dagen inledde Sveriges a-kassor en utredning tillsammans med driftleverantörer och andra experter för att minimera risken för konsekvenser och skador på systemen. Analysen av incidenten fortgick under helgen men systemen var stängda fram till onsdag den 7 december vid 18-tiden då de öppnades upp igen.

Självklart har utbetalningen av arbetslöshetsersättningen till alla a-kassornas medlemmar högsta prioritet, men till följd av säkerhetsincidenten kommer det att göras med några dagars fördröjning. Den utbetalning som skulle gjorts på 8 december kommer däremot tyvärr att skjutas upp. Fredag den 9 december görs en utbetalning till en femtedel av ersättningstagarna. En extra utbetalningsdag är sedan inplanerad för en större utbetalning tisdagen den 13 december.