2019-07-01

”Dagens arbetslöshetsförsäkring är inte värd namnet”

Ersättningen till arbetslösa i Sverige är låg jämfört med andra OECD-länder.

Deltagarna på vårt seminarium i Almedalen var överens om att det finns mer att göra innan arbetslöshetsförsäkringen erbjuder tillräcklig trygghet.

Arbetslöshetsförsäkringen är otroligt viktig för den ekonomiska politiken, för lönepolitiken och för hela samhället. Och då behöver den uppfattas som legitim – man ska känna sig trygg i att få en rimlig ersättning mellan två jobb, säger Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO.

– Det är för få arbetslösa som får 80 procent av sin tidigare inkomst och det är för få som får ersättning från a-kassan överhuvudtaget, säger Marianne Pettersson (S), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

– Dagens arbetslöshetsförsäkring har stora brister. Det är helt klart vår uppgift som politiker att se till att vi får en försäkring värd namnet – det har vi inte i dag. Men exakt hur det ska gå till vill jag inte föregå. Det får den pågående utredningen visa, säger Alireza Akhondi (C), riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Hög tröskel i dagens a-kassa

Just nu pågår en utredning som bland annat ska lämna förslag på hur a-kassan kan omfatta fler. Enligt dagens a-kasseregler måste du ha arbetat ett visst antal timmar – motsvarande ungefär halvtid under ett halvår – för att få ersättning om du blir arbetslös.

– Dagens a-kassa har en hög tröskel och det är svårt att veta i förväg om man kommer att få någon ersättning eller inte. Det kan skilja ett fåtal timmar per månad mellan två deltidsanställda kollegor – ändå har en av dem inte rätt till någon ersättning alls, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert och kanslichef på Sveriges a-kassor.

– Tröskeleffekten går inte att komma undan. A-kassan ska vara en försäkring – det får inte bli en medborgarlön, säger Alireza Akhondi (C).

– Det är otroligt viktigt att fler kvalificerar sig för a-kassa, vilket har blivit betydligt svårare på den flexibla arbetsmarknad vi har fått. A-kassan är en viktig omställningsförsäkring och man ska känna trygghet som medlem. Du ska inte behöva bli fattig och söka försörjningsstöd för att du blir arbetslös, säger Marianne Pettersson (S).

Politikerna utreder högre ersättning och brantare nedtrappning

Den pågående utredningen ska också föreslå hur ersättningen från a-kassan kan trappas ned i takt med arbetslöshetens längd. Direktivet nämner ordet flexicurity. Därför har många dragit paralleller till den danska välfärdsmodellen.

– Både arbetsgivare och fackliga organisationer är överens om att flexicurity är en bra modell, förutom på en punkt – ersättningen är för låg. Många arbetstagare i Danmark tyckte att det var bra förut, men nu vill de ha mer trygghet. Den svenska ersättningen för arbetslösa är redan låg och en brantare nedtrappning riskerar att trycka ner lönerna, säger Marianne Pettersson (S).

– Vi vill ha en försäkring som ger hög ersättning i början och har en brantare nedtrappning. Men det går inte att kopiera den danska modellen rakt av. Danmark har inte arbetsgivaravgift som vi har i Sverige, de har en annan typ av arbetsmarknad med fler enkla jobb och tröskeln för att komma in på arbetsmarknaden är lägre, säger Alireza Akhondi (C).

– I dag har vi en etableringsarbetslöshet med nya i Sverige som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi måste se över lagen om anställningsskydd (las) för att arbetsgivare ska våga anställa. När det blir lågkonjunktur kommer vi att få en omställningsarbetslöshet. Då är en hög ersättning under begränsad tid en bra väg att gå, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör och chef för arbetsgivarsamverkan på Almega.

”Det måste hända någonting efter utredningen”

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring tillsattes i februari 2018 och ska redovisa sitt förslag senast i maj 2020.

– Det känns positivt att det finns en vilja att utveckla arbetslöshetsförsäkringen och vi följer med stort intresse den pågående utredningen. Men vi vill inte att det här blir ytterligare en utredning som läggs ned – det måste hända någonting den här gången. Vi står med all sannolikhet inför en lågkonjunktur. Då vill vi ha en arbetslöshetsförsäkring som är enkel att förstå och ger trygghet som gör det möjligt att vara aktiv i arbetssökandet, säger Harald Petersson, ordförande på Sveriges a-kassor.

Se webbsändningen

Se hela seminariet på Youtube (60 min)

Se ett sammandrag av seminariet på Youtube (10 min)