2019-04-16

Debattartikel: A-kassan skapar trygghet i Sverige

I ljuset av en mer flexibel arbetsmarknad blir a-kassan allt viktigare.

Hela sju av tio väljer i dag att vara medlemmar. Trots det finns det mer kvar att göra för att fler ska få tillgång till tryggheten i a-kassan, skriver Harald Petersson och Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor.

De senaste decennierna har arbetsmarknaden förändrats mycket i Sverige. Det är vanligare att byta jobb och olika former av tillfälliga anställningar har vuxit snabbt. Totalt hade 762 100 personer en tidsbegränsad anställning förra året, vilket motsvarar 15 procent av de sysselsatta. Även egenföretagande och olika former av gigjobb har också ökat.

Utvecklingen kan beskrivas som att arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och flexibel. På många sätt är detta positivt, men kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde.

I överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna lyfts begreppet flexicurity fram. Exakt vad modellen skulle innebära om den införs i Sverige är än så länge oklart, men mycket tyder på att framgångsrik flexicurity kräver rätt balans mellan anställnings- och inkomsttrygghet samt möjligheter till utbildning och omställning. Mot den bakgrunden är den inkomsttrygghet som a-kassan bidrar med viktigare än på länge.

Det är glädjande att hela sju av tio svenskar i dag valt att vara medlemmar i a-kassan. Tack vare finansieringsmodellen, via medlemsavgifter och arbetsgivaravgifter, finns det ett särskilt tryck att hålla nere kostnaderna att driva försäkringen. Det gör att ett medlemskap i en a-kassa är bland de mest prisvärda försäkringar som finns. A-kassornas egna utvärderingar visar dessutom att ersättningstagarna i hög utsträckning är nöjda med servicen, att det är hög kvalitet med få fel samtidigt som administrationen sker på ett kostnadseffektivt sätt.

Trots det finns det mer kvar att göra för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär.

För det första är det ett problem att många med tillfälliga anställningar har svårt att kvalificera sig för ersättning från a-kassan. Därför är det positivt att regeringen nu utreder möjligheten att ge fler rätt till ersättning. Detta är en central pusselbit för att öka tryggheten på dagens flexibla arbetsmarknad.

För det andra bör ersättningen för arbetslösa indexeras. För att a-kassan ska ge en bra ekonomisk trygghet är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen i Sverige.

För det tredje bör fler bli medlemmar i en a-kassa. Även om sju av tio redan i dag är medlemmar skulle det kunna vara ännu fler. För den som är ny på arbetsmarknaden borde det vara lika självklart att gå med i a-kassan som det är att skaffa en hemförsäkring när man flyttar hemifrån.

Med kloka politiska beslut och med fler medlemmar kan a-kassan bidra med ännu mer trygghet på den svenska arbetsmarknaden.

Harald Petersson
Ordförande Sveriges a-kassor

Tomas Eriksson
Arbetslöshetsexpert och kanslichef Sveriges a-kassor