2019-12-05

Debattartikel: A-kassan viktig för omställning

I Sverige var det under förra året 232 000 personer som fick ersättning från a-kassan.

Av dessa var det endast 19 000 personer som gjorde slut på alla ersättningsdagar. Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning av a-kassa skulle få betydligt fler i jobb, det skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

Just nu pågår en utredning om hur a-kassan ska göras om. Den ser bland annat över ersättningsperiodens längd och hur nedtrappningen i ersättning ska ske. Flera debattörer menar att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring och lyfter fram krav på en snabbare nedtrappning i ersättning än den som finns i dag. Problemet är att de missar en viktig poäng.

A-kassan är redan i dag en effektiv omställningsförsäkring. Föreställningen att många människor går på a-kassa under lång tid utan att komma i sysselsättning stämmer helt enkelt inte. På Sveriges a-kassor har vi gått igenom statistik från Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att ta reda på fakta.

År 2018 var det 232 000 personer i Sverige som fick ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 19 000 personer som hade fått slut på ersättningsdagar. Maxgränsen för ersättning är 300 dagar (eller 450 dagar för den som har barn under 18 år). Men majoriteten av personerna som slutade få a-kassa får antas ha kommit tillbaka i någon form av sysselsättning långt innan ersättningsperioden tagit slut.

Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning skulle få betydligt fler i jobb. Risken är i stället att försäkringen kan uppfattas som mindre attraktiv. Det vore olyckligt eftersom ett medlemskap i a-kassan är viktigare än någonsin på en alltmer flexibel arbetsmarknad där vi också ser att arbetslösheten börjat stiga igen.

A-kassan är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken genom att vara en omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet. Ett medlemskap i a-kassan skapar trygghet och minskar oron för ekonomin medan man söker efter ett nytt jobb. De 25 a-kassorna är specialiserade på olika delar av arbetsmarknaden och har unika expertkunskaper som ger den enskilde medlemmen effektiv service anpassad till förutsättningarna inom personens yrkesliv.

När nu politikerna diskuterar hur framtidens arbetslöshetsförsäkring ska utformas är det viktigt att ha korrekta utgångspunkter för den diskussionen. Det vore olyckligt om a-kassan förändras på ett sätt som gör att färre väljer att vara medlemmar. Då skulle fler känna oro i den omställning som krävs och flexibiliteten på arbetsmarknaden minska just när vi behöver den som mest.

Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor

Kontakt

Tomas Eriksson
Arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se