2019-12-18

Debattartikel: Fler svenskar än väntat behöver a-kassan

Under de senaste tio åren har 858 803 personer i Sverige någon gång fått stöd av a-kassan.

Det motsvarar ungefär var sjätte sysselsatt i landet under förra året. Fler än man kan tro har alltså behov av ersättning från a-kassan. Därför borde ett medlemskap i en a-kassa vara lika självklart som en hemförsäkring, skriver Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

Många människor byter under sitt yrkesliv både jobb och bransch fler gånger. Vissa frivilligt och andra på grund av uppsägningar eller förändringar på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och blir allt mer flexibel, bland annat till följd av digitalisering och globalisering. En del jobb försvinner och ersätts av nya, med delvis andra kompetenskrav.

För den som i dag har ett tryggt och fast jobb är det kanske lätt att tänka att arbetslöshet inte kommer att drabba mig. Men ibland kommer förändringar på arbetsmarknaden snabbare än man tror och nu pekar mycket på att vi har en lågkonjunktur i sikte.

Under de senaste tio åren är det hela 858 803 personer i Sverige som någon gång fått ersättning från a-kassan. Samlat motsvarar det ungefär 16 procent av arbetskraften i landet. Siffrorna visar att arbetslöshet över tid faktiskt drabbar fler än vi kanske tror.

Samtidigt bidrar a-kassan även med trygghet till sörmlänningar som har ett jobb. Att a-kassan finns där som en grundtrygghet och gör det lättare att tacka ja till ett nytt jobb med provanställning. Eller att våga sig in i en ny bransch där man inte vet om man kommer att trivas. A-kassan kan alltså vara avgörande för att våga och kunna byta bana, både en och flera gånger under livet.

Det är positivt att människor vågar ta risker och prova nytt i arbetslivet. Det skapar en rörlig arbetsmarknad som ofta är bra både för de anställda och för arbetsgivarna. Men det kräver att människor har en ekonomisk trygghet att falla tillbaka på. Därför är det viktigt att påpeka att a-kassan inte bara är ett skydd för den som är mellan jobb, utan också är ett smörjmedel för hela arbetsmarknaden.

Lyckligtvis har de allra flesta svenskar insett vikten av ett medlemskap och hela 7 av 10 sysselsatta är i dag med i a-kassan och försäkrar sin inkomst. Men samtidigt saknar alltså 3 av 10 tryggheten som medlemskapet innebär. Om de skulle drabbas av arbetslöshet får de som inte är medlemmar bara ut en grundersättning från a-kassan på maximalt 8 000 kronor före skatt. Fler än i dag borde alltså skaffa sig den trygghet som a-kassan innebär.

Lika lite som en husägare helt kan skydda sig mot vattenskador eller brand kan den enskilda arbetstagaren helt skydda sig mot förändringar på arbetsmarknaden. Därför borde ett medlemskap i a-kassan ska vara lika självklart som en hemförsäkring.

Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se