2020-09-18

Digitala arbetsgivarintyg ger snabbare handläggning av a-kassa

Nu skickar svenska arbetsgivare in mer än vartannat arbetsgivarintyg digitalt, med hjälp av a-kassornas e-tjänst arbetsgivarintyg.nu.

Det innebär mindre administration för arbetsgivaren och a-kassan – och ett snabbare besked om ersättning för den sökande.

- Utfärdandet av digitala intyg har stadigt ökat under det senaste året. I april 2019 skickades 14 procent av intygen via arbetsgivarintyg.nu. I början av september i år är den siffran över 50 procent, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Från pappersadministration till e-tjänst

Uppgifterna i arbetsgivarintygen är nödvändiga för att a-kassorna ska kunna fatta beslut i ansökningar om ersättning. Arbetsgivarintygen har länge varit en administration på papper. Att fylla i blanketten upplevs som krångligt. Många uppgifter ska fyllas i och majoriteten av arbetsgivarintygen behöver kompletteras när de har kommit till a-kassan.

Det är smidigare att utfärda intygen digitalt via a-kassornas e-tjänst arbetsgivarintyg.nu. Arbetet med intygen blir enklare både för arbetsgivarna och för handläggarna på a-kassorna.

– Digitala arbetsgivarintyg hjälper till att korta ner handläggningstiderna på a-kassorna. Det leder i sin tur till att medlemmarna får beslut om ersättning snabbare. Därför hoppas vi att så många arbetsgivare som möjligt skickar in intyget digitalt, säger Tomas Eriksson.

Enkelt, säkert och utan kostnad

Arbetsgivarintyg.nu förvaltas av Sveriges a-kassor och är gemensam för alla 25 a-kassor. Det är en enkel och säker hantering och för arbetsgivarna kostar det ingenting att använda e-tjänsten.

– Redan idag kan arbetsgivare med ett klick också skicka över uppgifterna direkt från sitt lönesystem till arbetsgivarintyg.nu. Sveriges a-kassor har idag ett samarbete med 15 lönesystem och fler är på väg att ansluta, säger Håkan Petersson, produktansvarig för arbetsgivarintyg.nu.

Läs mer