2019-12-03

Få gjorde slut på a-kassan

Förra året var det endast 19 000 personer som gjorde slut på sina ersättningsdagar från a-kassan.

Det motsvarar ungefär 8 procent av de totalt 232 000 personer fick ersättning från a-kassan under samma år, visar statistik som vi har sammanställt.

- Siffrorna visar att a-kassan är en effektiv omställningsförsäkring för de allra flesta, precis som det är tänkt. Under förra året motsvarade antalet som gjorde slut på ersättningen bara 8 procent av det totala antalet som fått ersättning från a-kassan. Det är väldigt positiva siffror, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert på Sveriges a-kassor.

Under 2018 var det totalt 232 000 personer som fick ersättning från a-kassan i Sverige vilket är klart färre än för tio år sedan då finanskrisen påverkat arbetsmarknaden. Samtidigt var det endast 19 000 personer under förra året som gjorde slut på sina ersättningsdagar, i normalfallet 300 dagar.

Under nästa år väntas den statliga utredningen om den nya arbetslöshetsförsäkringen lämna förslag om förändringar i ersättningsperiodens längd för vissa grupper och förslag till en annan nedtrappning av ersättningen än i dag. Flera politiska debattörer har också lyft fram krav på att nedtrappningen ska vara både snabb och tydlig.

– Med tanke på hur få som använder hela ersättningsperioden är det inte troligt att en snabbare nedtrappning än den nuvarande skulle få väsentligt fler i jobb. Risken är i stället att försäkringen kan uppfattas som mindre attraktiv. Det vore olyckligt eftersom ett medlemskap i a-kassan är viktigare än någonsin när vi ser tecken på att arbetslösheten stiger igen, säger Tomas Eriksson.

Om statistiken

Sveriges a-kassor har sammanställt uppgifter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas finns uppgifter som kommer från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Nedan redovisas statistik för åren 2009–2018.

Med ”Antal ersättningstagare” avses unika personer som fick ersättning fördelat per län som personen tillhörde vid tidpunkten den sista veckan de fick ersättning respektive år. Med ”Antal utan kvarvarandedagar” avses antalet unika personer som fick ersättning redovisat per det län som personen tillhörde vid tidpunkten när de fick slut på ersättningsdagar det aktuella året.

Tabell: Ersättningstagare och antal som använt alla ersättningsdagar

År Antal ersättningstagare  Antal utan kvarvarandedagar
2009 401 783 33 541
2010 359 830 31 333
2011 292 549 26 954
2012 297 576 23 717
2013 306 459 24 441
2014 279 063 23 207
2015 258 822 20 508
2016 236 851 17 593
2017 228 580 16 941
2018 231 733 19 047

 

Fakta om a-kassan

  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • 7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se