2021-11-10

Färre får ersättning från a-kassan

Antalet personer som fick ersättning från a-kassan minskade med 24 procent under det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.

Det visar statistik som sammanställts av Sveriges a-kassor.

När coronapandemin drabbade Sverige som hårdast förlorade många sitt arbete. A-kassan tog då ett stort ansvar för att mildra den negativa effekten på den egna ekonomin som det ledde till för många. Vi är stolta över insatserna hos alla a-kassor och ser nu att arbetsmarknaden utvecklas positivt, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Totalt fick 155 252 personer ersättning från a-kassan under det tredje kvartalet i år jämfört med 203 028 personer under samma period i fjol. Det motsvarar en minskning med 47 776 personer eller 24 procent. 

– En lärdom från coronapandemin är att förhållandena på arbetsmarknaden kan förändras snabbt. Eftersom ingen av oss kan se in i framtiden är det viktigt att alla som arbetar försäkrar sin inkomst genom att vara medlem i a-kassan, säger Tomas Eriksson.

I Sverige som helhet minskade alltså antalet personer ersättning från a-kassan med 24 procent under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt finns det skillnader mellan olika delar av landet. I Blekinge ser vi den största minskningen med 38 procent färre som får ersättning från a-kassan. Det kan jämföras med Västernorrland, som haft den lägsta minskningen med 17 procent under samma period.

Personer med ersättning från a-kassan per län

Län Q3 2021 Q3 2020 Minskning i procent Q3
Blekinge   1 992 3 217 38
Västerbotten 2 676 4 026 34
Jönköping   3 917 5 806 33
Gotland 597 884 32
Kalmar 2 808  4 078 31
Västmanland  3 909  5 664 31
Jämtland 1 748 2 486 30
Kronoberg 2 386 3 336 28
Norrbotten  2 912 4 017 28
Södermanland 4 377 6 024 27
Dalarna 3 480 4 712 26
Halland   4 310 5 835 26
Västra Götaland 25 814 34 868 26
Östergötland 6 072 8 176 26
Gävleborg    4 403 5 814 24
Örebro   4 709 6 214 24
Riket  155 252 203 028 24
Värmland 4 285 5 576 23
Stockholm  42 385 52 761 20
Skåne 24 644 30 379 19
Uppsala 5 286  6 354 17
Västernorrland  3 594 4 307 17

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

För mer information, kontakta gärna: 

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86

Fakta om a-kassan

  • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om de är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.