2022-09-07

Färre får ersättning från a-kassan än före pandemin

Totalt fick 75 769 personer ersättning från a-kassan under augusti i år.

Det är hela 22 procent färre jämfört med före pandemin. Antalet svenskar som får ersättning från a-kassan har minskat stadigt över tid och alla län ligger idag under nivåerna i augusti 2019.

Mer läsning