2021-12-21

Färre karensdagar för arbetslösa 2022

Riksdagen har beslutat att minska antalet karensdagar från sex till två dagar under nästa år. Beslutet gäller från och med den 3 januari 2022 till och med den 1 januari 2023.

Regeringen har infört lättnader gällande karensdagarna i a-kassan i flera omgångar under coronapandemin. Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 slopades karensdagarna helt. Därefter gällde de ordinarie sex karensdagarna under 2021 innan de återigen sänks till två under 2022.

Tidigare lättnader ligger kvar

De förhöjda ersättningsnivåerna och lättnaderna i arbetsvillkoret ligger kvar till och med den 31 december 2022. Dessutom har företagare fortsatt möjlighet att pausa sin verksamhet under hela 2022.