2023-10-24

Fler än någonsin är medlemmar i a-kassan

Mer än 3 932 000 svenskar är medlemmar i a-kassan. Den positiva utveckling som inleddes under inledningen av 2023 fortsätter och i september är fler än någonsin medlemmar i a-kassan.

Sedan årsskiftet är medlemsökningen nära 30 000. Efter det tredje kvartalet är antalet medlemmar nu drygt 3 932 000. Den tidigare rekordnivån från januari 2021 passerades redan i augusti.

– Att a-kassorna tillsammans har fler medlemmar än någonsin är mycket glädjande. Den tydligaste förklaringen till att fler uppfattar att arbetslöshetsförsäkringen är viktig är dock sannolikt den försämrade konjunkturen. I slutet av sommaren lades flera varsel i olika branscher. För många blir det säkert en indikation om att det är viktigt att försäkra sin lön, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

– Att skydda sig mot arbetslöshet och att skaffa sig skyddet innan olyckan är framme är avgörande i oroliga tider. Det viktiga nu är dock att alla förstår att bäst är att vara försäkrad över konjunkturcykler, det vill säga också när tiderna är goda.

De flesta ökar – men inte alla

I femton av de 24 a-kassorna ökar antalet medlemmar. I nio a-kassor minskar antalet.

Den högsta procentuella ökningen under de tre första kvartalen 2023 återfinns i:

 • Sveriges arbetares a-kassa, +4,32 procent med 383 nya medlemmar
 • Lärarnas a-kassa, +2,78 procent med 4 269 nya medlemmar
 • Elektrikernas a-kassa, +1,73 procent med 537 nya medlemmar
 • Unionens a-kassa, +1,60 procent med 11 651 nya medlemmar
 • Alfa-kassan, +1,44 procent med 2 242 nya medlemmar

De fem största a-kassorna efter det tredje kvartalet är:

 • Akademikernas a-kassa, 767 358 medlemmar
 • Unionens a-kassa, 740 286 medlemmar
 • Kommunalarbetarnas a-kassa, 605 170 medlemmar
 • IF Metalls a-kassa, 275 768 medlemmar
 • Handelsanställdas a-kassa, 186 593 medlemmar

Fakta om a-kassan

 • Du som är medlem i en a-kassa kan få upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet. Som högst kan man få 26 400 kronor per månad före skatt. Det kan jämföras med den lägre grundersättningen på upp till 11 220 kronor i månaden som den som inte är medlem i en a-kassa kan ansöka om.
 • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
 • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
 • I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
 • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.