2023-05-16

Fler blir medlemmar i a-kassan

Under årets tre första månader fortsätter den utveckling som inleddes mot slutet av 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar tydligt. Mer än 14 300 personer har blivit medlem i någon av a-kassorna..

– Oron i samhället har ökat inom en rad olika områden, bland annat arbetsmarknaden där flera prognoser pekar mot en ökad arbetslöshet under 2023. Men ännu har ingen ökning kommit, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

– Ett stort antal av de som hittills valt att klara sig utan arbetslöshetsförsäkringen verkar ändå lyssna till prognoserna och söker nu medlemskap i en a-kassa. Det är bra, det är klokt att skaffa sig en ökad trygghet i arbetslivet och att göra det innan olyckan eventuellt är framme.

Antalet medlemmar i a-kassorna är nu klart över 3,9 miljoner och närmar sig den nivå som gällde i början av 2021, efter en kraftig tillväxt under coronapandemin. Efter de tre första månaderna 2023 är antalet medlemmar nu 3 919 207.

Långsam nedgång är bruten

Sedan årsskiftet är ökningen drygt 14 300 personer. Ökningen är konsekvent, månad för månad.

Under 2022 minskade antalet medlemmar i långsam takt, även om en tendens till vändning i medlemsutvecklingen kunde skönjas under andra halvåret. Nu är vändningen tydlig och den långsamma nedgången bruten.

Arton a-kassor ökar

Den positiva utvecklingen syns också genom att i arton av landets 24 a-kassor ökar antalet medlemmar. De a-kassor som har den högsta procentuella ökningen är:

  • Sveriges arbetares a-kassa
  • Alfa-kassan
  • Unionens a-kassa
  • Lärarnas a-kassa
  • Visions a-kassa

Den största ökningen i absoluta tal återfinns hos Unionens a-kassa som har ökat med 5 709 nya medlemmar under perioden.