2023-12-05

Forskare vid Uppsala universitet tog emot årets forskningspris från Sveriges a-kassor

Lutz Gschwind, forskare vid Uppsala universitet, tog emot Sveriges a-kassors forskningspris för 2023 vid ett seminarium den 1 december. Hans forskning handlar om reformeringen av arbetslöshetsförsäk..

Förändringar i a-kassereglerna under 2007 påverkade utrikes födda mer negativt än inrikes födda. Utrikes födda lämnade a-kassan i högre grad, eftersom regelförändringarna bidrog till att deras möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning minskade.

Föreläsning om a-kassans framväxt

Vid forskningsseminariet höll Håkan Svärdman, ansvarig för strategisk utveckling på Folksam, en föreläsning baserad på den egna boken Försäkringsvär(l)den. Boken beskriver framväxten av de svenska a-kassorna i form av medlemsorganisationer och formandet av en arbetslöshetsförsäkring som pendlat mellan frivillighet och obligatorium.

Håkan Svärdman konstaterade att dagens a-kassa är en hybrid där rätten till arbetslöshetsersättning grundas på både en frivillig och en obligatorisk del. Administrationen av försäkringen delas samtidigt mellan föreningsdrivna a-kassor och statliga myndigheter som delfinansierar och kontrollerar verksamheten.

Föreläsning om svensk yrkesstruktur

Seminariet avslutades med Tomas Berglund, Göteborgs universitet, som berättade om ett forskningsprojekt som studerar förändringar i den svenska yrkesstrukturen. I denna forskning antyds att svensk arbetsmarknad är under förändring; under 2000-talet har uppgraderingen av den svenska yrkesstrukturen avstannat och går i stället mot en ökad polarisering.

Andelen välbetalda jobb ökar, fastän inte i samma omfattning som tidigare, och samtidigt ökar andelen lågbetalda jobb. De jobb som funnits mitt emellan minskar, vilket leder till polariseringen av yrkesstrukturen.

Sveriges a-kassors forskningspris

Sveriges a-kassors forskningspris delas ut vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet. Prissumman är 75 000 kronor.