2023-07-18

Fortsatt stadig ökning av antalet medlemmar i a-kassan

Den positiva utvecklingen fortsätter och fler blir medlemmar i a-kassan. Under årets första sex månader har a-kassorna tillsammans fått 19 100 nya medlemmar.

Antalet medlemmar i a-kassorna är nu knappt 3 924 000. Det är nära rekordnivån för antalet medlemmar i a-kassan som noterades i januari 2021, efter den kraftiga tillväxten under coronapandemin.

– Fler och fler förstår att arbetslöshetsförsäkringen är viktig, att det är klokt att försäkra sin lön och att göra det innan olyckan är framme. Från a-kassorna har vi lyckats nå ut med vårt budskap om att skaffa sig ett skydd i händelse av arbetslöshet, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Stor variation bland a-kassorna

Bland de 24 a-kassorna är det en varierad utveckling. I 14 a-kassor ökar antalet medlemmar, medan antalet går ned något i de övriga tio.

De a-kassor som har den högsta procentuella ökningen är:

  • Sveriges arbetares a-kassa, +2,49 procent till 9 079 medlemmar
  • Lärarnas a-kassa, +2,13 procent till 156 814 medlemmar
  • Unionens a-kassa, +1,23 procent till 737 602 medlemmar
  • Alfa-kassan, +1,15 procent till 156 980 medlemmar
  • Visions a-kassa, +1,05 procent till 148 848 medlemmar

Dessa fem a-kassor har tillsammans en ökning på nära 15 800 nya medlemmar. Enbart Unionens a-kassa ökar under det första halvåret med nära 9 000 nya medlemmar.