2019-06-11

Hög andel korrekta utbetalningar från a-kassorna

A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med CSN, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa.

Sveriges a-kassors senaste stickprov visar att 99,9 procent av ersättningen betalades ut rätt under vecka 48 2018.

- Den här typen av felaktiga utbetalningar ligger kvar på en stabil och låg nivå sedan 2003, när vi införde informationsutbytet. I dag kan medlemmarna till och med hämta sina uppgifter från Försäkringskassan själva när de loggar in på Mina sidor hos a-kassan, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Tidigare under våren släppte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en rapport, som baseras på en annan typ av undersökning av utbetalningarna. Även denna bekräftar att andelen felaktiga utbetalningar är låg.

– De felaktiga utbetalningarna på grund av hanteringen hos a-kassorna uppskattas till 0,3-1,3 procent av den totala ersättning som betalas ut. Kostnaden för att åtgärda detta helt skulle sannolikt bli högre än nyttan, skriver IAF i sin rapport.