2019-04-26

IAF granskar a-kassornas bedömning av sanktioner

Förra veckan

Släppte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en rapport som bekräftar att det finns skillnader i hur a-kassorna bedömer underrättelser om att arbetssökande bryter mot ersättningsvillkoren. Sveriges a-kassor välkomnar granskningen och efterlyser en utvärdering av sanktionsreglerna.

I oktober förra året släppte Riksrevisionen en rapport som visade att det finns skillnader i hur a-kassorna bedömer underrättelser. En underrättelse är ett elektroniskt meddelande som Arbetsförmedlingen skickar till a-kassan när en arbetssökande bryter mot villkoren som gäller för att få ersättning. Oftast handlar det om att den arbetssökande inte har lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.

Nu har IAF granskat alla underrättelser för 2017. Deras rapport bekräftar bland annat att det finns skillnader i a-kassornas sanktionsgrad, alltså andelen underrättelser som leder till en varning eller avstängning från ersättning.

– Tolkningsutrymmet är stort. Just nu är regelverket inte tillräckligt tydligt och det saknas domar som kan vägleda a-kassorna när de ska bedöma vad som är ett godtagbart skäl för att inte lämna in sin aktivitetsrapport i tid. Men vi har kartlagt utmaningarna och fortsätter att utveckla olika typer av stöd för att a-kassorna ska kunna bedöma underrättelser mer likvärdigt framöver. Vi har till exempel förtydligat vårt handläggarstöd, hållit informationsmöten för a-kassornas försäkringsansvariga och planerat för ytterligare utbildningar framöver, säger Ulf Hellstenius, chefsjurist på Sveriges a-kassor.

– Nu är det snart sex år sedan de här sanktionsreglerna infördes i september 2013. Vi skulle gärna se att regeringen tillsätter en utredning för att utvärdera om de nya reglerna har gett önskad effekt, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Läs mer

Läs hela rapporten på IAF.se

Kontakt

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se