2023-01-23

Nedgången bryts under 2022 och antalet medlemmar i a-kassan ökar igen

Efter en historiskt stor tillväxt under pandemiåret 2020, har antalet medlemmar i a-kassan successivt minskat måttligt. Men under andra halvåret 2022 sker en vändning och medlemsantalet ökar igen.

Vid utgången av 2022 är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

Under det första halvåret 2022 fortsatte den långsamma minskning av antalet medlemmar som hade inletts året innan. Men från och med augusti ser nedgången ut att brytas.

– Vändningen sammanfaller med signalerna om att arbetsmarknaden 2023 sannolikt blir tuffare med bland annat ökad arbetslöshet. Det är då naturligt att fler ser till att skaffa sig en trygghet i arbetslivet genom den försäkring som ett medlemskap i en a-kassa är – och att skydda sig innan olyckan är framme, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Långsam nedgång bryts

Den totala minskningen av antalet medlemmar under 2022 är 3 766 personer jämfört med minskningen 2021 om 15 894 personer.

Den procentuella tillbakagången under hela året är endast 0,01 procent. Under andra halvåret är ökningen i stället 0,16 procent och när året går till ända är 3 904 198 personer medlemmar i a-kassan.

Sju a-kassor ökar

I sju av landets 24 a-kassor ökar antalet medlemmar:

  • Akademikernas a-kassa
  • Alfa-kassan
  • Byggnads
  • Elektrikernas
  • IF Metalls
  • Sveriges arbetares
  • Unionens a-kassa