2021-09-08

Positiv trend: Färre fick utbetald a-kassa

För det andra kvartalet i följd minskade antalet personer som har fått utbetalningar från a-kassan.

Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som sammanställs av Sveriges a-kassor.

Coronapandemin har blixtbelyst a-kassans betydelse för ett tryggt arbetsliv. Under 2020 ökade antalet personer med ersättning från a-kassan kraftigt. Att siffrorna nu sjunker är positivt, även om vi fortfarande är långt ifrån situationen före pandemin, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under årets andra kvartal fick 175 489 personer i Sverige utbetalningar från a-kassan. Det är en minskning med 11 procent jämfört med föregående kvartal och nästan 32 000 färre personer än vid toppnoteringen under det fjärde kvartalet 2020. Totalt uppgick utbetalningarna från a-kassorna för det andra kvartalet till 5,35 miljarder kronor.

A-kassan är ett fundament för tryggheten på den svenska arbetsmarknaden. Den osäkerhet som pandemin förde med sig innebar att många för första gången anslöt sig till a-kassan. I dag är sju av tio på arbetsmarknaden medlemmar i en a-kassa och försäkrar på så sätt sin lön.

- Tomas Eriksson, kanslichef för Sveriges a-kassor

 

Diagram - antal personer som fått arbetslöshetsersättning 2020-2021

______________________________________________________________________________________________

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om de är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

 

För mer information, kontakta gärna

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan Ahlgren
kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se