2024-04-04

Regeringen lämnar förslag om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen

Riksdagshuset, foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Regeringen har i dag beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen.

Förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

I sitt pressmeddelande skriver regeringen att det nya systemet skapar förutsättningar för fler personer än tidigare att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen samtidigt som arbetslöshetsförsäkringen blir en mer renodlad omställningsförsäkring där ersättningen successivt trappas ned under tiden en person är arbetslös.

Att rätten till ersättning baseras på inkomst i stället för arbetad tid möjliggör också att a-kassorna kan använda de uppgifter som arbetsgivarna redan lämnar till Skatteverket i arbetsgivardeklarationer, vilket skapar stora möjligheter till förenkling och effektivisering för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna.

Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

Foto: Sveriges riksdag

Läs mer

Ta del av propositionen på regeringen.se