2023-09-18

Regeringen vill reformera arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen avser att föreslå att reformera arbetslöshetsförsäkringen, så att den baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för som i dag arbetad tid. Arbetslöshetsförsäkringen kan därmed bli...

En reformerad arbetslöshetsförsäkring ska utgå från ett regelverk som är enklare att administrera. Det kan resultera i kortare väntetider för utbetalning, att förutsättningarna att motverka felaktiga utbetalningar förbättras och att arbetslinjen stärks.

I budgetpropositionen för 2024 lämnas förslag om medel till Sveriges a-kassor. Regeringen avser att i en proposition lämna förslag om en reformerad arbetslöshetsförsäkring till riksdagen 2024.

– Vi välkomnar dagens besked från regeringen. Det förslag om en reformerad arbetslöshetsförsäkring som regeringen kommer att lämna nästa år utgår från den utredning som presenterades för drygt tre år sedan och som Sveriges a-kassor hela tiden har stått bakom, säger Harald Petersson, ordförande i Sveriges a-kassor.

– Från Sveriges a-kassor är vi redo att bistå regeringen och arbetsmarknadsdepartementet i införandet av en ny arbetslöshetsförsäkring, säger Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor.