2022-05-07

”Reglerna för a-kassan måste förenklas”

Det behövs en enklare arbets­löshets­försäkring där ersättningen avgörs av tidigare inkomst, i stället för komplexa beräkningar baserade på arbetade timmar under en bestämd tidsperiod.

Läs hela debattartikeln från vår ordförande och kanslichef på svd.se.

Läs mer

Läs hela debattartikeln på svd.se