2020-04-03

Rekordsnabb ökning av medlemmar i a-kassan

Över 125 000 svenskar har gått med i a-kassan under det första kvartalet 2020, de flesta under mars månad.

Med en fortsatt förväntad ökning innebär det att snart 3,8 miljoner är medlemmar i en a-kassa. Det visar de preliminära månadssiffrorna från a-kassorna. 

- Det är ett enormt tryck på a-kassorna just nu. Normalt brukar det vara några tusen ansökningar per månad, men nu har vi sett tiotusentals nya medlemmar på mycket kort tid. A-kassorna arbetar stenhårt för att hantera ärendena så snabbt som möjligt, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under första kvartalet 2020 valde över 125 000 personer att gå med i någon av de 25 a-kassorna, att jämföra med första kvartalet 2019 då a-kassorna ökade med 5 700 nya medlemmar. Bara under den senaste månaden har a-kassorna fått mer än 100 000 nya medlemmar.

– A-kassan är väldigt viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer som den vi befinner oss i just nu. Vi vill uppmuntra alla att gå med i en a-kassa, så att fler får känna tryggheten som a-kassan ger, säger Tomas Eriksson.

Om statistiken

Sveriges a-kassor har sammanställt uppgifter samtliga 25 a-kassor samt från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas finns uppgifter som kommer från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Fakta om a-kassan

  • 7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se