2023-10-20

Seminarium och prisutdelning: Yrkesstrukturens förändring i Sverige och a-kassornas roll ur ett historiskt perspektiv

Hur ser den nya yrkesstrukturen ut i Sverige och vilka konsekvenser får den för individ, samhälle och trygghetssystem? Hur har a-kassorna och deras roll utvecklats om vi tittar bakåt i tiden?

Vårt forskningsråd bjuder in till seminarium och delar ut årets forskningspris.

Håkan Svärdman berättar om a-kassornas utveckling

Modellen med a-kassor i form av medlemsorganisationer existerar endast i Sverige, Danmark och Finland. I dag är verksamheten i stor utsträckning styrd av lagar och förordningar och även finansieringen har en stark koppling till staten. Trots detta fortsätter grunden att vara en medlems- och föreningsdriven modell som på uppdrag av staten utför myndighetsutövning.

I Sverige lades grunden till dagens a-kassor i slutet på 1800-talet när Typografförbundet organiserade en reshjälpskassa för sina medlemmar. Följ med på en resa från den tiden via etableringen av Gent-modellen, diskussioner om obligatoriska lösningar och stegen som togs i den riktningen till utformningen av dagens hybridform mellan obligatorisk och frivillig, offentlig och föreningsdriven.

Föreläsare: Håkan Svärdman, ansvarig för strategisk utveckling på Folksam och författare till boken Försäkringsvär(l)den.

Tomas Berglund presenterar forskning om förändringar i den svenska yrkesstrukturen

Den svenska arbetsmarknaden har från ett internationellt perspektiv ofta beskrivits följa ”the high road”. Det betyder att arbetsmarknaden uppgraderas med ökad sysselsättning i välbetalda och högkvalificerade jobb, medan sysselsättningen i jobb av sämre kvalitet minskar eller inte växer lika snabbt.

Sista årtiondet har det dock förts en diskussion om den svenska arbetsmarknaden under 2000-talet har rört sig mot polarisering, med en tillväxt i sysselsättning både i botten och toppen av yrkesstrukturen och med en avstanning av jobbtillväxten i mitten.

Här får du ta del av resultaten från ett forskningsprogram om förändringar i den svenska yrkesstrukturen sedan nittiotalet. Hur ser den nya yrkesstrukturen ut och vilka konsekvenser får den för individ, samhälle och trygghetssystem?

Föreläsare: Tomas Berglund, professor i sociologi, Göteborgs universitet.

Lutz Gschwind tar emot årets forskningspris

Förändringar av a-kassan under 2007 slog hårdare mot utrikes födda än inrikes födda. Utrikes födda fick i lägre utsträckning inkomstrelaterad ersättning efter reformen, vilket antyder att de lämnade a-kassan i högre grad. Det visar forskning av Lutz Gschwind, Uppsala universitet, som tilldelas vårt forskningspris i samband med seminariet.

Sveriges a-kassor delar ut pris till forskning om förändringar i a-kassan 2007

Tid och plats

Fredagen den 1 december 2023 klockan 10-12 på IVAR Private Office & Meetings (Tändstickspalatset), Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Kaffe och smörgås serveras i loungen utanför föreläsningssalen från klockan 9.15.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via e-post till admin.moten@sverigesakassor.se.

Genom att anmäla dig till seminariet samtycker du till vår behandling av personuppgifter.