2022-05-24

Seminarium: Privatiseringen i offentlig sektor och Arbetsförmedlingens roll

Den offentliga sektorn har genom åren minskat och privata aktörer har tagit över verksamheter som tidigare bedrivits av stat, regioner och kommuner.

Vilka är de olika styrningsmodellerna? Och hur ser Arbetsförmedlingens verksamhet och arbetssätt ut utifrån att en del av arbetet tagits över av privata aktörer?

Välkommen till ett seminarium med vårt forskningsråd om den offentliga sektorns utveckling och Arbetsförmedlingens arbete med privata aktörer. Dessutom får vi ta del av Arbetsförmedlingens färska arbetsmarknadsprognos för åren 2022-2023.

Deltagare

  • Bengt Furåker, professor emeritus i sociologi Göteborgs universitet
  • Petter Carolusson, chef för arbetsmarknadstjänster Arbetsförmedlingen
  • Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef Arbetsförmedlingen

Tid och plats

Torsdagen den 16 juni 2022 klockan 10-12 på Humlegården konferens, Humlegårdsgatan 14 i Stockholm.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via e-post här.

Läs mer

Läs mer om vårt forskningsråd