2021-04-14

Sex av tio svenskar positiva till tillfälliga a-kasseregler

En majoritet av svenskarna är positiva till det tillfälliga regelverket för a-kassan.

Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges a-kassor. Förändringarna infördes som en följd av coronakrisen och innebär bland annat att fler kvalificerar sig för att få ersättning och högre ersättningsnivåer.

Ett år med kris på arbetsmarknaden har visat att reglerna för a-kassan behöver vara bättre anpassade till verkligheten. Under de senaste tolv månaderna har hundratusentals människor blivit nya medlemmar i de 25 a-kassorna. De måste få vara försäkrade till rimliga villkor och ersättningsnivåer även i framtiden, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Riksdagen beslutade om de tillfälliga reglerna för a-kassan i mars förra året. Genom det beslutet höjdes bland annat det så kallade taket för ersättning från a-kassan. Före regelförändringarna fick mindre än var tredje tidigare heltidsanställd ut 80 procent av sin lön från a-kassan, efter höjningen får cirka två tredjedelar ut 80 procent.

Enligt den nya Sifo-undersökningen är 59 procent av svenskarna positiva till a-kassans nya regler och bara 11 procent anser att förändringarna är negativa. Samtidigt uppger en av fyra, 23 procent, att de inte känner till det nya regelverket.
 
– Det är positivt att det finns ett så starkt stöd för en förstärkt a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen är avgörande för den ekonomiska tryggheten i arbetslivet och för samhällsekonomin i stort. Därför var fjolårets förändringar ett viktigt steg framåt, säger Tomas Eriksson.

Sedan årsskiftet har reglerna återställts i vissa delar. Möjligheten att få inkomstbaserad ersättning utan att ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader och det slopade karensavdraget har avskaffats. Resten av det tillfälliga regelverket gäller fram till årsskiftet 2022/2023.

I undersökningen ställdes även frågan om de tillfälliga förändringarna borde bli permanenta. Bland svenskarna var 30 procent av de tillfrågade positiva till detta, 31 procent negativa och 39 procent svarade Tveksam/Vet ej.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges a-kassor under perioden den 18 februari–4 mars. Totalt har 3 254 svenskar mellan 18 och 79 intervjuats. De tillfrågade fick svara på frågorna:

I mars förra året togs beslut om tillfälliga förändringar i a-kassan för att fler ska kunna få pengar om de blir arbetslösa. Ändringarna innebär att endast tre månaders medlemskap i a-kassan krävs, att även de som arbetat mindre än halvtid har rätt till ersättning, att de sex karensdagarna i början av en arbetslöshetsperiod har slopats tillfälligt samt att egenföretagare kan låta sin verksamhet vara vilande utan att det påverkar framtida ersättning.

Tycker du att de tillfälliga förändringarna i a-kassan är bra eller dåliga?

 

Mycket bra 25,1 %
Ganska bra 34,0 %
Ganska dåliga     7,7 %
Mycket dåliga     3,5 %
Jag har inte noterat de nya reglerna   23,2 %
Tveksam, vet ej     6,5 %

 

Tycker du att de tillfälliga förändringarna i a-kassan borde bli permanenta?

Ja 29,9 %
Nej 30,9 %
Tveksam, vet ej 39,2 %

 

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.