2019-09-01

Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa går samman med Unionens a-kassa

Den 1 september 2019 går Skogs- och lantbrukstjänstemännens a-kassa (SLAK) samman med Unionens a-kassa.

Som medlem behöver du inte göra någonting – alla medlemskap flyttas automatiskt över till Unionens a-kassa.