2020-06-15

Sveriges a-kassor: ”Angeläget att reformera arbetslöshetsförsäkringen”

I dag presenteras utredningen om en modern arbetslöshetsförsäkring.

Sveriges a-kassor ser två reformer som särskilt viktiga att genomföra: Att basera ersättningen på inkomst i stället för arbetad tid och att höja ersättningsnivåerna i takt med löneutvecklingen i Sverige.

A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som är anpassad till hur dagens arbetsliv faktiskt ser ut, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor. 

I dag presenterar regeringens utredning sina förslag till en modern arbetslöshetsförsäkring som ska omfatta fler. Sveriges a-kassor menar att mycket redan fungerar bra, men delar av regelverket behöver moderniseras. Allra viktigast är att basera ersättningen på inkomst i stället för på arbetad tid.

– Många medlemmar är idag frilansare, egenföretagare och deltidsarbetande med oregelbunden arbetstid. Genom en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring kan fler kvalificera sig, samtidigt som det blir enklare för alla att förutse vilken ersättning de har rätt till, säger Tomas Eriksson.  

En annan viktig reform är att indexera ersättningsnivåerna så att de höjs i takt med löneutvecklingen. Idag är det regeringen som beslutar om ersättningsnivåer och det medför att höjningar sker alltför oregelbundet. Under vissa perioder har därför bara var tionde heltidsanställd fått ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.

– Arbetslöshetsförsäkringen måste vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring. Då krävs det att den ger rimlig ekonomisk trygghet och att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen i Sverige, säger Tomas Eriksson.

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se

Johan ahlgren

Johan Ahlgren
Kommunikationschef
johan.ahlgren@sverigesakassor.se
076-304 72 86