2020-12-15

Sveriges a-kassor ansluter till ny EU-portal

Den 12 december lanserades den nya EU-portalen Your Europe, som ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU.

EU-förordningen som ligger till grund för portalen heter Single Digital Gateway (SDG). Syftet är att samla länkar till relevant information om lagar, rättigheter och skyldigheter och lotsa vidare till digitala tjänster i varje EU-land.

Portalen länkar till ny sida på vår webbplats

Sveriges a-kassor bidrar tillsammans med de behöriga myndigheterna med information på engelska om vad som gäller för EU-medborgare som vill arbeta och bo i Sverige. Portalen länkar till ett 60-tal svenska webbplatser totalt.

Digg är nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) är nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen i Sverige.