2019-01-28

Sveriges a-kassor delar ut pris till forskning om arbetslöshet – nomineringen är öppen

Vårt forskningsråd delar ut 75 000 kronor till forskning om a-kassa och arbetslöshet under hösten. Mejla din nominering till oss senast den 29 maj 2019.

Känner du till forskare som har publicerat arbeten kopplade till arbetslöshet, arbetsmarknad eller arbetslöshetsförsäkringen under 2017-2019? Välkommen att nominera dem till ett pris som delas ut av vårt forskningsråd. Prissumman än 75 000 kronor och kan fördelas mellan flera personer.

Nominera senast 29 maj

Mejla arbetet och en motivering på högst två A4-sidor till info@sverigesakassor.se senast den 29 maj 2019.

Om priset

Vi delar ut forskningspriset vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet. Det senaste priset delades ut 2017 till Carlo Michael Knotz, gästforskare vid Lunds universitet, och Patrik Vulkan, universitetslektor vid Göteborgs universitet. Pristagarna utses av vårt forskningsråd.

Läs mer