2021-10-12

Sveriges a-kassor delar ut pris till forskning om selektionen i arbetslöshetsförsäkringen

Finns det en risk i ett system med frivillig a-kassa att personer med hög risk att bli arbetslösa i högre utsträckning blir medlemmar?

Forskarna bakom en studie, som genom att analysera selektionen i dagens arbetslöshetsförsäkring svarar på den frågan, tilldelas nu Sveriges a-kassors forskningspris för 2021. Priset på 75 000 kronor delas ut i samband med ett seminarium i Stockholm den 25 november.

Forskarna bakom studien “Risk-Based Selection in Unemployment Insurance: Evidence and Implications” är Camille Landais, Arash Nekoei, Peter Nilsson, David Seim och Johannes Spinnewijn. I sin studie undersöker de en central fråga för utformningen av arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga om försäkringen ska vara obligatorisk eller inte.

Med en frivillig försäkring finns risken att endast personer med hög risk att bli arbetslösa ansluter sig. Om selektionen på detta vis visar sig vara ofördelaktig, skulle det kunna vara ett motiv för att göra försäkringen obligatorisk.

I en innovativ analys, där forskargruppen kombinerar teori och empiri, visar de att problemet med negativ selektion i den svenska arbetslöshetsförsäkringen inte är särskilt stort. Slutsatsen blir att det inte finns argument för att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk.

Det är viktigt att det bedrivs forskning om arbetslöshetsförsäkringen och a-kassornas viktiga arbete. Studien av Landais, Nekoei, Nilsson, Seim och Spinnewijn behandlar en höggradigt relevant fråga. Kombinationen av relevans, teoretisk koppling och övertygande evidens i studien har gjort att en vetenskaplig artikel har publicerats i American Economic Review, en av de mest erkända tidskrifterna om nationalekonomi.

- Katarina Bengtson Ekström, ordförande i Sveriges a-kassors forskningsråd och kassaföreståndare i Akademikernas a-kassa.

Sveriges a-kassors forskningspris för 2021 delas ut vid ett seminarium i Stockholm den 25 november. I samband med prisceremonin ger forskarna en kort beskrivning av studien.

Sveriges a-kassor delar ut forskningspriset vartannat år för att stimulera forskning som är relevant för a-kassornas verksamhet.

För mer information, kontakta gärna:

___________________________________________________________________________________

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.