2019-03-13

Sveriges a-kassor lanserar utbildningsmaterial

Vi har tagit fram ett helt nytt utbildningsmaterial om a-kassan för SFI-undervisningen.

Tanken är att informera om vad som händer ifall man förlorar jobbet i Sverige och varför det är klokt att se över sitt ekonomiska skydd direkt när man kliver in på arbetsmarknaden.

– Vi vill bidra till att alla som får sitt första jobb i Sverige känner till hur skyddsnätet för arbetslösa fungerar. Systemet med a-kassor är unikt om man tittar utanför Norden. Därför är det extra viktigt för oss att nå ut med information om varför a-kassorna finns och vilka regler som gäller – till exempel att du behöver vara medlem i tolv månader innan du är fullt försäkrad, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Utbildningsmaterialet riktar sig till SFI-elever på nivå C och D och har tagits fram i samarbete med byrån KAPI.

– Häftet är självinstruerande och innehåller faktatexter, dialoger, statistik, frågor och svar om a-kassan och ordlistor. Materialets övningar tränar läsförståelse, hörförståelse, ordkunskap och uttal. Det finns också diskussionsfrågor där eleverna får möjlighet att ge uttryck för sina egna åsikter, säger Camilla Nilsson, projektledare på KAPI.