2020-03-30

Sveriges a-kassor: ”Positivt att fler får ersättning från a-kassan”

Regeringen har i dag lagt fram förslag som innebär att fler kvalificerar sig för ersättning från a-kassan.

De som har rätt till ersättning kommer också att få en rejäl höjning. Förändringarna välkomnas av Sveriges a-kassor.

Det är bra att regeringen nu vidtar åtgärder för att sänka trösklarna så att fler får ersättning från a-kassan och samtidigt höjer ersättningen. I den kris som COVID-19 innebär, bidrar det både till att öka tryggheten för den enskilde och till att stabilisera ekonomin, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Regeringens förslag om tillfälliga åtgärder innebär bland annat lättnader i medlems- och arbetsvillkoret, höjd ersättning och slopad karens.

– Under de senaste veckorna har vi sett en kraftig ökning av ansökningar om medlemskap till a-kassan. Sju av tio är redan medlemmar och försäkrar sin lön. Just nu är a-kassan är viktigare än någonsin för alla oss som arbetar, säger Tomas Eriksson.

Regeringen skjuter också till 100 miljoner kronor för a-kassornas administration.

– Vi räknar nu med en kraftig ökning av ersättningstagare. På några a-kassor är den redan ett faktum. Det här kommer att bli en utmaning att hantera för att hålla acceptabla handläggningstider. Därför är det också positivt att regeringen skjuter till medel för de ökade resurser som kommer att vara nödvändiga, säger Tomas Eriksson.

Sveriges a-kassor kommer att fortsätta arbeta för att ytterligare förenkla handläggningen.

– Vi har en tät dialog och ett aktivt riskarbete med såväl de 25 a-kassorna som med berörda myndigheter och leverantörer, säger Tomas Eriksson.

 

För frågor kontakta

Tomas eriksson

Tomas Eriksson
Kanslichef
tomas.eriksson@sverigesakassor.se