2024-04-09

Sveriges a-kassor svarar på remissen Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Vi ser positivt på utredningens förslag om minskad exponering av namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder. Läs hela remissvaret här.

Läs mer