2022-09-15

Sveriges a-kassor väljer Freja e-id för elektronisk identifiering för 3,9 miljoner medlemmar

Sveriges a-kassor har valt Freja e-id för att erbjuda 3,9 miljoner medlemmar i landets a-kassor säker elektronisk identifiering när de loggar in på medlemssidorna i den a-kassa man är medlem.

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för landets 24 a-kassor. Ett av de primära områden som Sveriges a-kassor stödjer a-kassorna i är IT-utveckling.

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, kommenterar:

– Trygghet för den enskilde medlemmen är centralt i mötet med a-kassan. Därför är det avgörande att vi kan erbjuda olika alternativ för elektronisk identifiering och digital inkludering har varit en viktig faktor för a-kassorna i beslutet att erbjuda Freja. Valfrihet för användarna och redundans för åtkomst till digitala tjänster är faktorer som ligger bakom valet.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB (publ), kommenterar:

– Freja ska vara ett alternativ för alla, i olika skeden av livet. Sveriges a-kassor är precis som vi måna om att minska det digitala utanförskapet och erbjuda alternativ för identifiering för så stor del av befolkningen som möjligt. Det här är ett tongivande avtal för Frejas tjänsteutbud som nu breddas i allt snabbare takt.

Freja e-id+ är en av två statligt godkända mobila e-legitimationer för privatpersoner i Sverige. Freja fokuserar på digital inkludering och erbjuder bland annat e-legitimation för individer med skyddad identitet och utlandssvenskar. Dessutom finns unika funktioner som delad kontroll där osäkra användare kan få hjälp av en närstående att kontrasignera e-legitimeringar för ökad trygghet.

Freja fungerar redan sedan tidigare för identifiering till webbtjänsten arbetsgivarintyg.nu, som drivs av Sveriges a-kassor, där arbetsgivare kan skicka in digitala arbetsgivarintyg till a-kassan.