2023-06-05

Sveriges a-kassor välkomnar regeringens beslut om utredning av a-kassornas beredskap i kris och krig

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och a-kassornas deltagande i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Sveriges a-kassor vä..

– Det här är ett välkommet besked. A-kassorna har på senare tid intensifierat det säkerhetshöjande arbetet för att trygga verksamheten. Vi kan dock konstatera att a-kassorna, liksom många liknande funktioner i Sverige, är beroende av ett flertal olika aktörer – statliga och privata – för att upprätthålla verksamheten vid olika former av kriser. Det handlar om allt från informationsutbyte med myndigheter till att nyttja tjänster som till exempel BankID, med mera, säger Harald Petersson, ordförande i Sveriges a-kassor.

– Att nu utreda hur a-kassornas förutsättningar i olika krisscenarier kan utvecklas, ger möjligheter att stärka förmågan att betala ut ersättning även vid samhällsstörningar. Det ligger helt i linje med a-kassornas ambition att utveckla den egna verksamheten.

– Vi kan också konstatera att själva regelverket vinner på att vara förberett för kriser och på att vara möjligt att anpassa på ett genomtänkt sätt. Det visade sig inte minst under coronapandemin, där läget blev akut att skyndsamt göra ändringar i lagen. Här finns möjlighet att finna effektivare lösningar, om dessa är förberedda och på plats när någonting händer.