2024-02-19

Sveriges a-kassors remissvar på promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten

Vi har lämnat synpunkter på promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01). Läs vårt remissvar.

Läs mer

Läs våra senaste remissvar