2022-05-02

Trendbrott: Utbetalningar från a-kassan ökar

Nu bryts trenden med minskande utbetalningar av ersättning från a-kassan som observerats efter de höga nivåerna under pandemin.

I riket som helhet ökar utbetalningarna något det första kvartalet i år efter att ha minskat kontinuerligt under ett och ett halvt år.

Läs mer