2020-06-16

Utredning föreslår nya a-kasseregler

I februari 2018 tillsatte regeringen utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster.

I dag presenterar utredningen sina förslag, som ska göra a-kassan bättre anpassad till dagens och framtidens arbetsmarknad.

Inkomstvillkor ersätter arbetsvillkor

Utredningen föreslår att ersättningen från a-kassan baseras på tidigare inkomst, i stället för arbetad tid. För att ha rätt till ersättning enligt det nya förslaget måste du sammanlagt ha tjänat minst 120 000 kronor under de senaste tolv månaderna, varav fyra månader med en inkomst på minst 10 000 kronor.

I förslaget finns också en undantagsregel för dig som är ny på arbetsmarknaden. Den innebär att du kan ha rätt till ersättning redan efter fyra månaders sammanhängande arbete under det senaste året. Inkomstkravet på minst 10 000 kronor per månad gäller även i undantagsregeln. 

– I dag är du tvungen att samla intyg från alla tidigare arbetsgivare för att visa hur många timmar du har arbetat. Det skapar merarbete för arbetsgivarna och längre handläggningstider för a-kassorna. Med vårt förslag blir det lättare för den enskilde att utläsa vilken ersättning man har rätt till, säger utredaren Maria Hemström Hemmingsson.

Lägre krav på medlemstid för inkomstbaserad ersättning

I normala fall måste du vara medlem i a-kassan minst tolv månader för att få inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av 25 000 konor i månaden. Har du varit medlem kortare tid får du bara grundersättning. Utredningen föreslår i stället att alla kan få en ersättning baserad på tidigare inkomst. Ju längre tid du har varit medlem i a-kassan, desto högre blir din ersättningsnivå.

Medlemstid Ersättningsnivå
Minst 12 månader Upp till 80 procent av tidigare lön
Minst 6 månader Upp till 65 procent av tidigare lön
Mindre än 6 månader Upp till 50 procent av tidigare lön

- Det här innebär att även personer med otrygga anställningsformer kvalificerar sig för inkomstbaserad ersättning och slipper fundera på om det lönar sig att gå med i a-kassan, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Mindre arbete ger färre ersättningsdagar

I det nya förslaget kan personer med svagare förankring på arbetsmarknaden få ersättning från a-kassan. Därför vill utredningen att ersättningsperiodens längd ska variera beroende på hur många månader du har arbetat under det senaste året. Har du tjänat mindre än 10 000 kronor under en månad så räknas den inte.

Arbetad tid Ersättningsdagar
Minst 12 månader 300 ersättningsdagar
Minst 8 månader 200 ersättningsdagar
Minst 4 månader 100 ersättningsdagar

 

Ersättningen trappas ner över tid

Förslaget innebär också att ersättningen från a-kassan trappas ner över tid. Efter dina första 100 ersättningsdagar sjunker ersättningen 10 procent. Efter 200 dagar sjunker den ytterligare 5 procent.

– Vi vill värna a-kassans roll som omställningsförsäkring. Ersättningen lämnas under en begränsad tid när du befinner dig mellan två jobb, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.