2018-04-25

Välkommen på seminarium med vårt forskningsråd

Fyra ledamöter från vårt forskningsråd håller varsitt föredrag om arbetsmarknadsfrågor på ett seminarium i Stockholm den 23 maj. Anmäl dig här.

Program

  • Bengt Furåker, professor på Göteborgs universitet, berättar om sin egen och andras forskning kring människors motivation att förvärvsarbeta.
  • Birgitta Nyström, professor på Lunds universitet, berättar om den ökande inblandningen av myndigheter på den svenska arbetsmarknaden.
  • Åsa Löfström, docent på Umeå universitet, håller ett föredrag om jämställdhet och ekonomisk tillväxt.
  • Walter Korpi, professor på Stockholms universitet, berättar om arbetslöshetens många vågor under de senaste 95 åren i västländerna.

Tid: Onsdag den 23 maj klockan 13-15.30


Plats: Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm


Anmälan: Senast den 18 maj till info@sverigesakassor.se